Výuka a výcvik

Průběh výuky a výcviku:

Je velice individuální. Společná je pouze výuka, tedy teorie, vše ostatní, především výcvik – jízdy si určujete jednotlivě – jak čas, tak místo vyzvednutí. Snažíme se vyjít co nejvíce vstříc.
Délka výcviku závisí na schopnostech a časových možnostech žadatele (průměrně asi dva měsíce). Pokud potřebujete rychlokurz, cenu nenavyšujeme.
Jízdy z velké části směřujeme do Prostějova nebo do Olomouce, kde probíhá závěrečná zkouška. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdy místně i časově dle svých potřeb.
Pokud si již nyní chcete vyzkoušet jak vypadá závěrečný test u zkoušek, můžete na etesty2.mdcr.cz. Pozor je i nový zdroj www.noveotazky.cz.

Zkouška:
Zkouška Závěrečná zkouška se skládá na Městském úřadu města, odboru dopravy. V den zkoušek musí absolvent dovršit věku 18 let, musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě řidičský průkaz, pokud jej vlastní a předem zaplacen 700,-Kč poplatek městskému úřadu za zkoušku.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí: