Jak se přihlásit

V záložce ke stažení máte formuláře, které je třeba vytisknout a vyplnit. Vyplňované údaje o vás musí souhlasit s údaji ve vašem občanském průkazu. Dále s lékařským posudkem zajít k lékaři pro potvrzení (jeho platnost pro možnost registrace v autoškole jsou 3 měsíce). Tyto písemnosti nám odevzdejte (poštou nebo osobním předáním). My vás obratem zaregistrujeme na odboru dopravy a ihned s nejbližším novým kurzem začínáte. Kurzy zahajujeme průběžně neustále.

Pokud vám ještě není 18 let, doporučujeme zahájit autoškolu cca 2 měsíce před 18-tými narozeninami, protože ke zkouškám můžete až po nabytí plnoletosti. A nezapomeňte na žádost nechat podepsat zákonného zástupce jako souhlas s výukou a výcvikem, což u nezletilých zákon vyžaduje.